Rozwód bez orzekania o winie. Rozwód w 8 dni możliwy?

Mężczyzna stoi na tle ludzi, którzy biorą rozwód bez orzekania o winie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Rozwód – słowo to zazwyczaj kojarzy się z trudnymi emocjami, sądami, kosztami i cierpieniem. Wielu z nas słyszało o skomplikowanych sprawach rozwodowych, które trwały miesiącami, a nawet latami, generując wiele stresu i negatywnych emocji dla wszystkich zaangażowanych stron. 

Ale czy wiesz, że istnieje też inny sposób rozstania, który może być znacznie mniej obciążający zarówno dla ducha, jak i kieszeni?

Rozwód bez orzekania o winie to alternatywa dla tradycyjnego rozwodu sądowego, w którym sąd nie bada winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W tym przypadku nie ma potrzeby szukania winowajcy ani przedstawiania dowodów na winę drugiej strony. 

Zamiast tego małżonkowie wspólnie decydują się zakończyć małżeństwo, uznając, że doszło do nieodwracalnego rozkładu pożycia, bez konieczności wskazywania szczegółowych przyczyn czy określania winy jednej ze stron.

Rozwód bez orzeczenia o winie – co daje?

Taka forma rozstania przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, skraca czas trwania całego postępowania rozwodowego. Nie ma konieczności przesłuchiwania świadków ani analizowania materiałów dowodowych w celu wykazania winy jednej ze stron. 

Zamiast tego cały proces jest uproszczony i skupia się na praktycznych aspektach zakończenia małżeństwa, takich jak ustalenie kwestii związanych z opieką nad dziećmi, czy wysokości alimentów.

Po drugie, rozwód bez orzekania o winie jest mniej obciążający emocjonalnie. Bez konieczności wskazywania winowajcy i przechodzenia przez bolesne szczegóły przeszłości, małżonkowie mogą skupić się na tym, co jest najważniejsze: znalezienie wspólnego porozumienia i zapewnienie najlepszych warunków dla siebie i swoich dzieci.

Po trzecie znacznie zmniejsza koszty całego postępowania sądowego. Dzieje się tak ze względu na brak konieczności powołania dodatkowych biegłych, czy przeprowadzenia dużej ilości spraw na sali sądowej. 

Musisz wiedzieć, że wybór między rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem bez orzekania o winie często zależy od specyficznej sytuacji pary, dostępności środków finansowych, chęci uniknięcia konfliktu oraz innych czynników. 

Warto jednak pamiętać, że niezależnie od wybranej drogi, wsparcie prawnika i terapeuty może być nieocenione w trudnym czasie rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie krok po kroku

Kiedy decydujemy się na rozwód bez orzekania o winie, warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć w celu przeprowadzenia procesu w jak najmniej stresujący sposób. 

Poniżej znajdziesz przewodnik, który może pomóc w zrozumieniu procesu rozwodowego:

 1. Decyzja o rozwodzie: Zanim podejmiesz formalne działania, musisz być pewny swojej decyzji. Wiele par decyduje się na mediację lub terapię przed ostatecznym podjęciem decyzji o rozwodzie. 
 2. Znalezienie adwokata: Chociaż nie jest to obowiązkowe, zaleca się skonsultowanie z adwokatem, radcą prawnym lub mediatorem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Profesjonalista może pomóc Ci zrozumieć swoje prawa i obowiązki oraz przewodniczyć przez cały proces.
 3. Złożenie wniosku o rozwód: Aby formalnie rozpocząć proces rozwodowy, jedno z małżonków musi złożyć pozew o rozwód w odpowiednim sądzie. 
 4. Informowanie drugiej strony: Po złożeniu wniosku o rozwód, druga strona musi zostać poinformowana o tym fakcie. Sąd doręczy odpis pozwu, kiedy go od Ciebie otrzyma.
 5. Odpowiedź na pozew drugiej strony: Po doręczeniu pisma pozwanemu, sąd zobowiązuje go do dostarczenia odpowiedzi na pozew w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisma. 
 6. Postępowanie sądowe: Po upłynięciu czasu na doręczenie odpowiedzi na pozew, sprawa trafia do sądu. Wówczas bada on czy faktycznie doszło do zupełnego i trwałego zerwania więzi małżeńskich w zakresie emocjonalnym, gospodarczym i fizycznym.
 7. Orzeczenie o rozwodzie: Po rozpatrzeniu wszystkich kwestii sąd wydaje orzeczenie o rozwodzie. Chociaż małżonkowie są teraz formalnie rozwiedzeni, mogą być pewne sprawy (np. związane z opieką nad dziećmi, czy podziałem majątku), które będą wymagały dalszego monitorowania i egzekwowania przez sąd.
 8. Co dalej? Po otrzymaniu orzeczenia o rozwodzie ważne jest, aby dostosować się do nowej sytuacji życiowej. Pomoc psychologa lub terapeuty może być tutaj nieoceniona.

Rozwód bez orzekania o winie w 8 dni. Czy jest to możliwe?

Choć rozwód w 8 dni brzmi niemalże nieprawdopodobnie, to doświadczenie naszej kancelarii rozwodowej Nowy-Etap.pl udowadnia, że to rzeczywiście możliwe. Dzięki wykorzystywanym metodom możesz zakończyć swój związek małżeński bez niepotrzebnego stresu i skomplikowanych procesów. 

Jak? Odpowiedź leży w mediacji rozwodowej.

Przyspieszony proces rozwodowy dzięki mediacji

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie, dobrze jest zastanowić się nad dostępnymi opcjami. O ile tradycyjne rozwiązania, takie jak rozwód z orzekaniem o winie czy bez są powszechnie znane, to mediacja rozwodowa oferuje alternatywną ścieżkę, która może znacznie skrócić proces rozwodowy. 

Jak wygląda taki proces?

Na początek odbywa się kilka spotkań z mediatorem, podczas których małżonkowie wspólnie pracują nad porozumieniem w kluczowych kwestiach – od podziału majątku, przez wysokość alimentów, po opiekę nad dziećmi. 

Po osiągnięciu porozumienia, mediator przedstawia umowę sądowi, co pozwala na znaczące skrócenie postępowania do zaledwie 8 dni. To właśnie mediacja pomaga uniknąć niepotrzebnych nerwów i trudności.

Mediacja rozwodowa i tradycyjny rozwód to dwie odmienne ścieżki, które prowadzą do tego samego celu – formalnego zakończenia związku małżeńskiego. 

Jednak różnią się one kilkoma kluczowymi aspektami:

 • Czas: Tradycyjne postępowanie sądowe może trwać nawet kilka lat. W przypadku mediacji proces może być skrócony nawet do 8 dni.
 • Prywatność: Mediacja pozwala na zachowanie większej prywatności, unikając dzielenia się intymnymi szczegółami z życia małżeńskiego w sądzie.
 • Ilość rozpraw: Rozwód poprzedzony mediacją może zakończyć się po jednej wizycie w sądzie.
 • Satysfakcja z wyroku: Mediacja daje większą kontrolę nad procesem i decyzjami, dzięki czemu obie strony mogą czuć się bardziej zadowolone z końcowego wyniku.
 • Wpływ na dzieci: Mediacja minimalizuje negatywny wpływ procesu rozwodowego na dzieci, chroniąc je przed uczestniczeniem w skomplikowanych postępowaniach sądowych.

Chociaż mediacja nie jest terapią małżeńską i skupia się głównie na aspektach prawnych rozwodu, to jest to efektywna metoda, która pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i emocje. Warto więc zastanowić się nad nią, zwłaszcza gdy chcemy oszczędzić sobie i bliskim niepotrzebnego stresu i spokojnie zakończyć małżeństwo.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Kiedy rodzice podejmują decyzję o rozwodzie bez orzekania o winie, to często robią to dla dobra swoich dzieci. Takie rozwiązanie z reguły skupia się na tym, co jest najlepsze dla dzieci, bez konieczności wskazywania, który z rodziców popełnił błąd lub był przyczyną rozpadu małżeństwa. 

Musisz jednak wiedzieć, że rozwód rodziców jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń, które może doświadczyć dziecko. Jego wpływ może się różnić w zależności od wieku dziecka, temperamentu, a także od tego, jak rodzice podchodzą do procesu rozwodowego i jak wspierają swoje dzieci w tym czasie. 

Jak rozwód wpływa na dzieci?

Emocjonalny wpływ:

 • Lęk: Dzieci mogą obawiać się tego, co przyniesie przyszłość, zwłaszcza jeśli ich codzienne życie ulegnie znacznym zmianom. Często boją się także, że stracą któregoś ze swoich rodziców.
 • Wina: Dzieci mogą myśleć, że to one są przyczyną rozwodu rodziców, co może prowadzić do obniżonej samooceny.
 • Złość: Mogą też gniewać się na jednego lub obu rodziców za to, że nie zdołali „uratować” małżeństwa.
 • Poczucie odrzucenia: Mogą czuć, że jeden z rodziców je opuścił lub że nie są już dla nich ważni.

Adaptacja do nowej rzeczywistości:

 • Zmiany w stylu życia: Rozwód może wpłynąć na sytuację finansową rodziny, co może prowadzić do zmiany miejsca zamieszkania, szkoły czy stylu życia. Dla dziecka może to być trudne do zaakceptowania doświadczenie.
 • Nowe relacje: Dzieci muszą dostosować się do obecności nowych partnerów w życiu rodziców i ewentualnie do przyjęcia przyrodniego rodzeństwa. Początkowo dziecko może być wycofane, smutne lub złe.
 • Podzielona uwaga: Częste przemieszczanie się między domami rodziców może być męczące dla dziecka i wpływać na jego rutynę.

Wpływ na relacje z rówieśnikami:

 • Izolacja: Dzieci mogą czuć się wyizolowane, gdy ich rówieśnicy nie rozumieją, przez co przechodzą.
 • Problemy z nawiązywaniem relacji: Dzieci mogą mieć trudności z nawiązywaniem nowych relacji przez obawę przed odrzuceniem lub z powodu niskiego poczucia własnej wartości.
 • Zachowania agresywne: Czasami dzieci mogą stać się bardziej agresywne wobec rówieśników, co jest ich sposobem na radzenie sobie z frustracją czy smutkiem.

Wskazówki dla rodziców:

 • Zachowaj otwartą komunikację z dzieckiem, pozwalając mu wyrażać swoje uczucia i obawy.
 • Unikaj krytykowania drugiego rodzica w obecności dziecka.
 • Poszukaj wsparcia profesjonalistów, takich jak terapeuci czy doradcy, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi przechodzącymi przez rozwód rodziców.
 • Zachęcaj dziecko do spędzania czasu z każdym z rodziców i utrzymywania z nimi bliskich relacji.
 • Zawsze pamiętaj, że dzieci obserwują i uczą się od swoich rodziców, więc daj im pozytywny przykład, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Prawa i obowiązki rodziców po rozwodzie

1. Prawo do opieki nad dziećmi: Po rozwodzie obydwoje rodzice mają prawo do opieki nad swoimi dziećmi, chyba że istnieją poważne przesłanki przeciwko temu (np. przemoc w rodzinie). 

2. Prawo do kontaktu z dzieckiem: Nawet jeśli jedno z rodziców nie ma prawa do pełnej opieki, zazwyczaj ma prawo do regularnych kontaktów z dzieckiem, chyba że sąd orzeknie inaczej z ważnych powodów.

3. Obowiązek alimentacyjny: Jeśli jeden z rodziców ma główną opiekę nad dziećmi, drugi rodzic może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz podopiecznych.

4. Decyzje dotyczące wychowania: Każdy z rodziców powinien być zaangażowany w ważne decyzje dotyczące życia ich dzieci, takie jak wybór szkoły, decyzje medyczne czy wyznaniowe.

5. Współpraca dla dobra dziecka: Obydwoje rodzice mają obowiązek współpracować ze sobą w celu zapewnienia stabilności i wsparcia dla swoich dzieci, niezależnie od osobistych uczuć wobec siebie. 

W kontekście rozwodu bez orzekania o winie kluczem jest skupienie się na tym, co jest najlepsze dla dzieci. Rodzice powinni starać się unikać konfliktów przed dziećmi, pracować razem, aby zapewnić im stabilność i wsparcie oraz regularnie komunikować się na temat jego potrzeb.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Niezależnie od rodzaju rozwodu, sąd ustala alimenty, zawsze uwzględniając potrzeby i dobro dziecka. Dlatego orzeczenie winy, którejkolwiek ze stron w tym przypadku również nie będzie miała znaczenia. 

W takim przypadku kwestie alimentacyjne opierają się głównie na potrzebach finansowych dzieci oraz na zdolności do ich zaspokojenia przez obu rodziców. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę potrzeby dzieci, takie jak koszty opieki, edukacji, opieki zdrowotnej, rozrywki oraz inne niezbędne wydatki.

Dodatkowo konieczne będzie sprawdzenie sytuacji majątkowej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Warto pamiętać, że dziecko nie może mieć niższego standardu życia niż jego rodzice. Dlatego też ich wysokość ustalana jest bardzo indywidualnie, w zależności od okoliczności życiowych rodziny.

Jeżeli natomiast nastąpi znacząca zmiana okoliczności u jednego z rodziców, na przykład znaczący wzrost czy spadek dochodów, może to być podstawą do ponownego rozpatrzenia kwoty alimentów.

Jeżeli chodzi o długość czasu, na który alimenty są orzeczone, to musisz wiedzieć, że nie ma konkretnego ograniczenia czasowego. Alimenty na rzecz dzieci są zazwyczaj wypłacane, tak długo jak dziecko nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się i nadal kontynuuje naukę lub ma szczególne potrzeby.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Tak samo, jak w przypadku alimentów, tak samo w przypadku podziału majątku wina nie ma znaczenia w kwestii ich orzekania. Istnieje powszechne błędne przekonanie, iż w przypadku winy jednej ze stron, druga z nich ma prawo do osiągnięcia wyższych korzyści. 

To jednak tylko mit, bo sąd zawsze będzie orzekał o podziale majątku zgodnie z zasadną zapewnienia równych udziałów. Chociaż przyczyny rozwodu nie są brane pod uwagę, istnieją inne istotne czynniki, które wpływają na decyzje sądów dotyczące podziału wspólnego majątku.

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że istnieje rozróżnienie na majątek wspólny, zdobyty w trakcie małżeństwa, oraz majątek osobisty, który został przynależny jednemu z małżonków przed zawarciem małżeństwa lub został zdobyty w trakcie trwania związku, ale na skutek dziedziczenia lub darowizny. Tylko majątek wspólny jest brany pod uwagę przy podziale w trakcie rozwodu.

Jak już wcześniej wspomniałem, obowiązuje zasada równego podziału majątku, gdzie każda ze stron otrzymuje równo połowę. W przypadku indywidualnych okoliczności sąd może zastosować także zasadę sprawiedliwego podziału. 

W takim przypadku sąd może brać pod uwagę różne czynniki, takie jak wkład każdego z małżonków w zdobywanie majątku, ich aktualne i przyszłe potrzeby finansowe, czas trwania małżeństwa czy wkład w opiekę nad dziećmi.

Nie tylko majątek jest brany pod uwagę podczas rozwodu, ale również długi zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa. Są one zazwyczaj dzielone między małżonkami także po połowie, chyba że wiążą strony inne ustalenia.

Jeśli para zdecydowała się na podpisanie umowy przedmałżeńskiej, która określa kwestie majątkowe w przypadku rozwodu, sąd najczęściej uwzględnia jej postanowienia podczas podejmowania decyzji o podziale majątku.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na wspólne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekanie o winie. W takiej sytuacji uznaje się, że żadne z małżonków nie poniosło winy w kwestii rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Aby skorzystać z formy rozwodu bez orzekania o winie, strony muszą złożyć wspólny wniosek o rozwód do sądu. Wniosek taki powinien zawierać oświadczenie o tym, że strony są zgodne co do rozwiązania małżeństwa oraz braku winy jednej ze stron.

Warto zaznaczyć, że choć rozwód bez orzekania o winie oferuje wiele korzyści, to nie jest odpowiedni dla wszystkich par. W niektórych sytuacjach, szczególnie gdy jedna ze stron była ofiarą nadużyć czy przemocy, orzekanie o winie może okazać się konieczne. 

W takich przypadkach warto także skonsultować się z ekspertem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby uzyskać odpowiednie porady prawne. Pamiętaj też, aby w tym trudnym dla Ciebie okresie zapewnić sobie wsparcie bliskich oraz psychoterapeuty.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie

Jak w przypadku każdej formy rozwodu konieczne będzie sporządzenie odpowiedniego pozwu o rozwód. Sąd w trakcie postępowania sprawdzi, czy spełnione są określone wymagania formalne oraz, czy wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Pamiętaj, aby w pozwie znalazły się takie elementy jak:

 • data i miejscowość, w której pismo zostało sporządzone.
 • dane stron, czyli imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, pesel oraz pełnomocnicy powoda i pozwanego.
 • właściwy miejscowo sąd wraz z podaniem jego wydziału oraz adresu.
 • tytuł pisma procesowego np. „Pozew o rozwód bez orzekania o winie”.
 • żądania powoda np. rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, przeprowadzenie sprawy pod nieobecność powoda, podział majątku, ustalenie alimentów, ustalenie opieki nad dziećmi. 
 • podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego ugodowego rozwiązania sprawy.
 • uzasadnienie, czyli wskazanie okoliczności faktycznych i życiowych stron oraz ich małoletnich dzieci. Dodatkowo należy umieścić w tym miejscu informacje dotyczącą powodów, dla których strona wnosi o rozwód. Ponadto należy wskazać jakie okoliczności doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego np. różnica charakterów, brak wzajemnego zrozumienia.
 • wskazanie na rozwiązanie innych ważnych kwestii w sprawie rozwodu bez orzekania o winie stron tj. opieka nad małoletnimi dziećmi, podział majątku, czy ustalenie alimentów.
 • podsumowanie, w którym na koniec pozwu należy sformułować wnioski końcowe, które powinny być zgodne z treścią wniosku o rozwód.
 • załączniki, czyli wszelkie dokumenty, które powołujesz w treści wniosku np. skrócony akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka. 
 • podpis strony lub jej pełnomocnika.

Napisz pozew jasno, zwięźle i zrozumiale, tak aby osoba trzecia z łatwością mogła zrozumieć Twoje żądania oraz fakty powoływane w piśmie. Jeżeli natomiast masz jakiekolwiek wątpliwości to pamiętaj, że dobrym pomysłem będzie skorzystanie ze wsparcia specjalisty. 

Ile czeka się na rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest procedurą, w której strony nie muszą udowadniać winy drugiej strony, co teoretycznie może przyspieszyć proces. Jednak czas oczekiwania na wyrok rozwodowy może różnić się w zależności od wielu czynników. 

Oto niektóre z nich:

 • Standardowy czas oczekiwania: Kiedy sądy mają wiele spraw do rozpatrzenia, terminy rozpraw mogą być bardziej oddalone w czasie, co będzie miało wpływ na przedłużenie procesu.
 • Złożoność sprawy: Chociaż rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj jest prostszy, jeśli strony mają skomplikowane kwestie majątkowe, spory dotyczące opieki nad dziećmi lub inne kwestie do rozstrzygnięcia, proces może trwać dłużej.
 • Chęć do współpracy obu stron: Jeśli obie strony są chętne do współpracy i szybkiego dojścia do porozumienia, proces może przebiegać sprawniej. Konflikty mogą jednak znacznie opóźnić postępowanie.
 • Mediacja i negocjacje: W niektórych przypadkach sąd może zalecić mediację, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie dotyczące dzieci. Mediacja może skrócić lub wydłużyć czas oczekiwania na wyrok, w zależności od jej skuteczności.
 • Kwestie dotyczące dzieci: Decyzje dotyczące opieki nad dziećmi, czasu spędzanego z nimi oraz alimentów mogą wpłynąć na czas postępowania. Zwłaszcza jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w tych kwestiach.
 • Kwestie proceduralne: Błędy w dokumentach, nieprawidłowe doręczenie pozwu czy inne problemy proceduralne mogą opóźnić postępowanie.

Podsumowując w większości przypadków, proces bez orzekania o winie faktycznie może być zdecydowanie krótszy od tego z orzeczeniem o winie. Warto jednak pamiętać, że zależy to indywidualnie od okoliczności dotyczącej stron oraz stopnia skomplikowania sprawy. 

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

W Polsce rozwód bez orzekania o winie to sytuacja, gdy strony decydują się na zakończenie małżeństwa, nie wskazując jednocześnie, która ze stron jest odpowiedzialna za jego rozpad. Czas trwania tego procesu zależy od wielu czynników, w tym od złożoności sprawy i obciążenia sądów.

Proces rozpoczyna się, gdy jedno z małżonków składa w sądzie pozew o rozwód. Jeżeli pismo będzie zawierało błędy formalne, sąd zwrócić je do powoda z zastrzeżeniem uzupełnienia braków. Wówczas na poprawienie pisma powód będzie miał do 7 dni.

Po złożeniu pozwu sąd doręczy jego odpis pozwanemu. Zobowiąże go również do złożenia odpowiedzi na pismo w terminie do 14 dni. Kiedy okres ten minie, sąd wyznaczy pierwszy termin rozprawy. 

W tym czasie sąd może wymagać od stron przesłania dodatkowych dokumentów czy informacji. Długość tego okresu jest zmienna i zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy.

W przypadku, gdy obie strony zgadzają się co do warunków rozwodu i nie ma między nimi istotnych sporów, proces może przebiegać stosunkowo szybko. W sytuacjach bardziej skomplikowanych, gdy występują różnice zdań w kluczowych kwestiach, czas trwania postępowania rozwodowego może się wydłużyć.

Ostateczna decyzja o rozwodzie następuje po rozpatrzeniu sprawy przez sąd. Rozwód bez orzeczenia o winie może skończyć się już w 8 dni po wysłaniu pisma rozpoczynającego bieg sprawy. Sytuacja jest jednak bardzo indywidualna, dlatego rozwód bez orzekania o winie może trwać nawet do kilku lub kilkunastu miesięcy. 

Zazwyczaj jednak postępowanie trwa do kilkunastu tygodni, gdzie na samo posiedzenie sądowe często oczekuje się do dwóch miesięcy. Rozprawa rozwodowa jednak będzie trwała około godziny.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Rozwiązanie związku małżeńskiego niesie za sobą nie tylko emocjonalny ciężar, ale również wiąże się z konkretnymi kosztami finansowymi. Te koszty mogą być zaskakujące dla wielu osób, które myślą o formalnym zakończeniu swojego związku. 

Wstępna opłata sądowa wynosi 600 zł. Jest to stała stawka. Warto dodać, że jeżeli dojdzie do orzeczenia rozwodu bez wskazania winnej strony lub  stron, to sąd dokona zwrotu połowy opłaty, czyli 300 zł. Wówczas każdy z małżonków będzie musiał zapłacić jedynie 150 zł opłaty sądowej. 

Dodatkowo mogą być naliczane koszty związane z innymi usługami, takimi jak podział majątku. Jeśli podział majątku jest zgodny, opłata wynosi dodatkowe 300 zł, ale jeśli jest sporny, opłata wzrasta do 1000 zł.

W przypadku, gdy w majątku małżonków jest nieruchomość, której wycena jest konieczna, sąd może powołać biegłego. Koszt takiej wyceny oscyluje w granicach 2000 do 3000 zł, ale jest dzielony między strony.

Jeżeli strony posiadają pełnomocników w sprawie, to konieczne będzie uiszczenie opłaty od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. Ponadto dodatkowa opłata 100 zł jest pobierana za zabezpieczenie roszczenia dotyczącego kontaktu z dziećmi. 

Jeżeli zastanawiasz się nad uzyskaniem wsparcia prawnika w przypadku orzeczenia rozwodu bez wskazania winy, musisz także pamiętać o wynagrodzeniu dla niego. Koszty obsługi prawnej przy rozwodzie są bardzo różnorodne i zależą od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy czy renoma kancelarii. 

Porady prawne w zakresie rozwodu mogą kosztować od 200 zł za godzinę konsultacji. Jeśli chodzi o pełną obsługę procesu rozwodowego, w którym adwokat lub radca prawny uczestniczy w rozprawach, tworzy pisma procesowe i przygotowuje pozew, koszty mogą wynosić od 2000 do 5000 zł w prostych sprawach, a w bardziej skomplikowanych przypadkach – nawet do 15 000 zł.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest zazwyczaj droższy niż rozwód bez orzekania o winie. Całkowite koszty mogą wynieść od kilku tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od specyfiki sprawy i poziomu konfliktu między stronami. 

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o rozwodzie dokładnie zapoznać się z możliwymi kosztami i być na nie przygotowanym. Pamiętaj też, żeby sprawdzić opinie o danym specjaliście, zanim skorzystasz z jego usług.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód